Bezdrôtový rádiový zber dát € bez DPH

Komplexný systém diaľkového bezdrôtového zberu a prenosu dát

Skladba systému:

 • technologické prvky HW
 • softvérové vybavenie pre zariadenia
 • serverové riešenie, web a nadstavba
 • zálohovanie dát

Celý systém bezdrôtového rádiového zberu pracuje veľmi jednoducho vďaka tomu, že dnešné elektronické systémy (aj zariadenia) komunikujú medzi sebou na báze rádiových vĺn, či na báze GSM/GPRS.

Popis

Systém umožňuje veľmi efektívny zber dát z:

 • bytových a domových vodomerov (teplá/studená voda),
 • bytových meračov tepla,
 • pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na radiátory,
 • z objektových meračov tepla,
 • z pätných priemyselných vodomerov na studenú vodu.

Manažment meradiel poskytuje užívateľovi informácie o:

 • manipulácii z meradlom,
 • nefunkčnosti meradla,
 • prípadnej havárii,
 • potrebe ďalšieho následného servisu a metrologického overenia,
 • oprave a prípadnej výmene,
 • diagnostike neštandardnej spotreby – vysoká alebo nízka spotreba.

Rádiový zber je možné dodatkovo rozšíriť o OPTION:

 1. „PANIC“ tlačidlo - vhodné pre starých a samostatne žijúcich dôchodcov,
 2. alarm SECURE - doplnková služba ochrany majetku užívateľa, bytu, objektu, auta na parkovisku,
 3. hladinomer - služba signalizujúca vytopenie bytu, resp. pretečenie vody z umývadla, práčky, vane,
 4. DETI SECURE - služba umožňujúca sledovanie školopovinných detí na ceste, napr. zo školy domov.

Technické parametre

Na stiahnutie