Kontakt

ZADAKO spol. s r.o.

Poštová adresa a prevádzka spoločnosti:

Segnáre 17
841 03 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35 714 077
DIČ: 2020217694
IČ DPH: SK2020217694

IBAN: SK21 1100 0000 0026 2104 1103
SWIFT: TATRSKBX

Email kontakty: