Merač Zenner Euro II € bez DPH

Kompatibilný pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov

Popis

 • prístroj je chránený pred nežiaducim zásahom PIN kódom
 • signalizuje skončenie životnosti lithium batérie
 • má programovateľný dátum odpočtu a uloženie hodnoty spotreby ku dňu odpočtu do EEPROM
 • signalizuje na displeji hlásenia:
 1. nepovolenú mechanickú manipuláciu s prístrojom,
 2. slabý lithiový zdroj alebo pokles tohto zdroja,
 3. prekročenie životnosti batérie a potrebu jej výmeny,
 4. výpadok pristroja,
 5. nesprávne zadaný PIN kód,
 6. reset prístroja.
 • prístroj sleduje kumulovanú spotrebu tepla od posledného odpočtu
 • uchováva v EEPROM kumulované hodnoty spotreby za posledné dva roky k naprogramovanému dňu – dátum odpočtu


Technické parametre

 • Dvojčidlové meranie od 0 – 110 °C
 • LCD displej
 • Líthiová batéria 3V


Na stiahnutie